Hoe veel sessies

 
 

Zelf betalers
Betaalt u de sessies zelf, is het aantal sessies niet gelimiteerd.

Vergoeding in de Basis GGZ
Wanneer aan de diagnose eis voldaan is voor de Basis GGZ (zie DSM stoornissen), bepaalt de ‘Zorgvraagzwaarte’ het type behandeling dat u in de Basis GGZ (‘GBGGZ’; 'BGGZ') vergoed krijgt. De verschillende behandelingen (‘Producten’) heten 'Onvolledig behandeltraject', ‘Kort’, ‘Middel’ en ‘Intensief’. Zij staan voor een bepeelde hoeveelheid tijd die de behandelaar aan u kan besteden. Het gaat dan zowel om direct merkbare tijd, zoals sessietijd en tijd besteed aan emails, als om indirecte tijd, besteed aan voorbereiding van de sessies, verslaglegging, berichten schrijven aan huisartsen, diagnostiek of consultatie.

Onvolledig behandeltraject*
120 min. (1 of 2 sessies*)
Er zijn slechts 1 of 2 sessies, bijvoorbeeld omdat wordt besloten dat een andere behandeling beter op zijn plaats is, of geen verdere behandeling meer nodig is.

Kort
294 min. (3 zittingen**)
Er is sprake van lichte problematiek, met relatief weinig klachten en beperkte impact op het dagelijks functioneren.

Middel
495 min. (5 zittingen**)
De problematiek is matig ernstig, met wat meer klachten dan noodzakelijk voor de diagnose en waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren.

Intensief
753 min. (8 zittingen**)
Er is ernstige problematiek. De meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig en er is uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren.

Kalenderjaar en Eigen risico
Basis GGZ valt onder zorg waarbij u eerst het Eigen Risico betaalt, van het jaar waarin de behandeling gestart wordt.
Een 'Product' mag 365 dagen 'open staan'. Daarna wordt het afgesloten. Voor een nieuw traject heeft u dan een nieuwe verwijsbrief nodig.

Geen gevaar of complexiteit
Voor vergoeding in de Basis GGZ mag er geen gevaar voor uzelf of anderen bestaan en er mogen niet te veel verschillende klachten en omstandigheden verbetering ten aanzien van uw hulpvraag in de weg staan. Mocht dit wel zo zijn, wordt hulp in de SGGZ (Tweede Lijn) vergoed. Hiervoor moet u naar een andere (SGGZ-) therapeut.

Aantal producten
Na het afsluiten van een 'product' kan niet zonder meer een nieuw product gestart worden. Dit mag alleen wanneer er een nieuwe hulpvraag is en er wederom sprake is van een DSM diagnose die vergoed wordt. U heeft dan een nieuwe verwijsbrief nodig. Bent u inmiddels in een nieuw jaar, dan betaalt u opnieuw eerst uw Eigen Risico, wanneer u dat in dat kalenderjaar nog niet door andere zorg gedaan heeft.

*) Ook als u slechts één keer komt, wordt dus het 'Onvolledig behandeltraject' in rekening gebracht. Realiseer u dat er veel extra tijd in een consult zit, zoals o.a. in het maken van de afspraak, alle verplichte inhoudelijke en financiele administratie, verslaglegging, bericht aan de huisarts.

**) Het aantal sessies hangt af van de gebruikte middelen, zoals diagnostiek, e-mails en consultatie. Genoemd aantal gaat uit van sessies van 55 min. en van een gemiddeld email (en tekstbericht) contact. Duren er sessies langer of wordt er meer tijd besteed aan emailcontact/tekstberichten is dit aantal dus minder.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              © Jantje Reichling-de Jong

Contact

Telefoon 06-53731175
 

Psychologenpraktijk Amsterdam Centrum

Keizersgracht 62-64
1015 CS Amsterdam
Telefoon:
06-53731175
KvK:
34357685
Postadres: J Marisstr 114
1058JB Amsterdam
Routebeschrijving >